Radović Ivan

Ivan Radovic rođen je 1894 u Vršcu a umro je 1973 u Beogradu. Slikarstvo studirao na Umjetničkim Akademijama u Budimpešti i Pragu ( 1920-1922). Kasnije, boravi izvesno kratko vrijeme u Parizu. U svom stvaralaštvu prošao kroz nekoliko slikarskih faza: neoklasicizam, strukturizam, apstrakcija, naivizam, poetski realizam. Bavio se i pedagoškim radom (Umjetnička škola u Beogradu). Značajan portretista.

Radović Ivan - slike (kliknite na sliku da biste je povećali)

Naziv slike     

AKT sedeci, 1927.

Tehnika: Ulje/platno na drvenoj ploči
Dimenzije: 61 cm x 48 cm (okvir)
sig. Radovic (cirylic) d.d.
Ref.no. : RI 300 0101
cijena: 3.800 EUR

S O L D
    
naručujem